Jutut

JUTUT | Jonna Lankinen |

Muutto mökille vaatii samat luvat kuin ennenkin

Uuden lain luvattiin helpottavan mökille muuttoa. Mikä muuttui? Käytännössä ei juuri mikään.
 
 
 
Loma-asunnolle pysyvästi muuttaminen ei ole tänä vuonna helpottunut kovista odotuksista huolimatta.
 
Toukokuun alussa voimaan astuneen kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä keventävän lain luvattiin helpottavan mökille muuttoa, mutta ainakaan Turun saaristossa vaikutusta ei ole havaittavissa.
 
Uuden lain mukaan kunnat voivat päättää kaavoittamattomilla alueilla, että jollain tietyllä rantavyöhykkeellä sallitaan automaattisesti lomarakennusten muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön. Päätös vaatii kunnanvaltuustolta rakennusjärjestyksen muutosta.
 
– Turun seudulla kuitenkin lähes kaikki rannat ovat rantayleiskaavan piirissä. Sellaisia kaavoittamattomia paikkoja, joissa lakimuutosta voisi soveltaa, ei siellä paljoa ole, sanoo ympäristöministeriön rakennusneuvos Matti Vatilo.
 
Lakimuutos jäi Vatilon mukaan vaikutuksiltaan vähäiseksi Turun saariston lisäksi myös toisella loma-asumisen huippualueella, Saimaan ytimessä, jossa ranta-alueet ovat myös pääosin kaavoitettuja.

”Kunnan on helpompi olla hakijalle myönteinen kuin kielteinen”

Loma-asumiskäyttöön kaavoitettuja alueita ei voi käyttää pysyvään asumiseen ilman, että kaavaa muutetaan tai että poikkeamislupa myönnetään tapauskohtaisesti.
Tämä käytäntö jatkuu edelleenkin kuten ennen.
 
Uutena muutoksena poikkeamispäätöksiä ei kuitenkaan tehdä enää Ely-keskuksissa kuten ennen, vaan ne siirtyivät kuntien vastuulle.
 
Vatilon mukaan poikkeamispäätöksen edellytykset ovat säilyneet ennallaan, mutta käytännön tasolla jotkin kunnat näkevät rajat toisella tavalla kuin Ely-keskus.
 
– Käsitykseni on, että jotkut kunnat pyrkivät myös toisinaan venyttämään tätä rajaa, koska on helpompi olla hakijalle myönteinen kuin kielteinen.
 
Kuntien kannalta päätökset vapaa-ajanasunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi vaativat tasapainottelua.
 
Myönteistä päätöstä puoltaa muun muassa se, että asukastappiollisissa kunnissa vakituiset asunnot tuovat lisää veronmaksajia ja mahdollisesti keventävät vanhenevien kuntien ikärakennetta.
 
Kielteisissä päätöksissä huomioidaan etenkin kunnalle päätöksestä koituvat kulut. Näitä ovat erityisesti lakisääteiset palvelut, joihin kuntia velvoitetaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koulukuljetukset saaressa asuville lapsille.
 
– Kunta voi myös menettää pienen siivun verotuloja, sillä lähes kaikissa kunnissa lomarakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti on korkeampi kuin asuintontin, Vatilo sanoo.

”Ei ole olemassa mitään oikoteitä tavoitteen saavuttamiseksi”

Moni mökkiläinen suunnittelee muuttavansa vapaa-ajan-asuntoonsa vakituisesti heti, kun elämäntilanne sen sallii.
Matti Vatilon mukaan kyseessä voi kuitenkin olla vain mielikuva, jolle ei ole todellisuudessa vastetta.
 
– Yhtä lailla myytti on sekin, että viranomaiset kiusallaan estäisivät ihmisiä asumasta rannoilla. Eivät kunnat tarkoituksella halua tällä lailla toimia.
 
Vaikka mökeille muutto ei uuden lain myötä helpottanutkaan, Vatilo ei silti halua sanoa, että laki olisi flopannut.
 
– Se lähinnä osoitti, että ei ole olemassa mitään oikoteitä tavoitteen saavuttamiseksi.
 
 
 
FAKTA
 

Käyttötarkoituksen muutos

 
 

 • Vanhankin mökin pitää täyttää nykyiset, uuden asuinrakennuksen tekniset vaatimukset.
 •  

 • Energiavaatimukset ovat huomattavia mm. ikkunoiden ja seinäeristeiden osalta.
 •  

 • Tontille pitää tulla puhdas talousvesi.
 •  

 • Jätehuolto pitää pystyä järjestämään määräystenmukaan.
 •  

 • Rakennuksen minimikoko on 20 neliötä.
 •  

 • Päätös voi vaatia pakollisen rakennusluvan lisäksi poikkea-misluvan hakemista, jos esimerkiksi alueen kaavaei mahdollista muutosta.
 •  

 • Kunta voi päättää omassa rakennusjärjestyksessään erilaisia, kuntakohtaisia vaatimuksia, kuten tontin minimikoon.
 •  
   

  Mökkikunnissa vain kourallinen muuttajia vuosittain

   
  Paraisten, Kemiönsaaren ja Kustavin kunnissa muutetaan kussakin vuosittain vain puolisen tusinaa mökkiä vakituiseksi asunnoksi.
   
  Paraisten kaupungin johtava rakennustarkastaja Sanna Simonen sanoo, että suurin syy siihen, miksi mökkejä ei Paraisilla saa aina muutettua vakituiseksi asunnoksi on se, että tontin koko on alle 5 000 neliötä. Kokovaatimus määritellään kaupungin rakennusjärjestyksessä.
   
  – Rakennusjärjestystä ei ole lähdetty muuttamaan, sillä käyttötarkoituksen muuttamisten kanssa ei ole koskaan koettu olevan ongelmia, Simonen sanoo.
   
  Tänä vuonna saarikaupunki on myöntänyt viisi rakennuslupaa käyttötarkoituksen muutoksina, viime vuonna kuusi ja edellisenä vuonna viisi.
   
  – Yhtään emme ole hylänneet. Kunhan tie on perille, taloon saa vettä, jätevedet voi hoitaa tontilla ja rakennuksen tekniset ominaisuudet saa kelpoisiksi, niin pääsääntöisesti pystymme ne hoitamaan. Saarilla on pitkälti olemassa yhteysalusreittejä tai muita normaaleja kulkureittejä, joita jo nyt käytetään.

  ”Kun mökki muuttuu omakotitaloksi, se on kiinteistökohtaisesti pysyvä status”

  Kustavin kunnan rakennustarkastaja Laura Lähde sanoo, ettei Kustavissakaan ole ollut aihetta rakennusjärjestyksen muutokseen uuden lain myötä.
   
  – Kustavi on maantieteellisesti niin hajallaan, että käsittelemme asiat kuten ennenkin, poikkeamisluvalla ja rakennusluvalla.
   
  Lähteen mukaan saarimökeille voi olla vaikeaa saada käyttötarkoituksen muutosta.
  Mahdolliset palvelut, kuten koulukyydit, voisivat olla kunnalle hyvinkin vaikeasti järjestettäviä. Vaikka saareen ei muuttaisikaan lapsiperhe, tilanne voi muuttua uuden omistajan myötä.
   
  – Kun mökki muuttuu omakotitaloksi, se on kiinteistökohtaisesti pysyvä status.
   
  Tänä vuonna kustavilaisille mökeille on haettu ja myönnetty kuusi käyttötarkoituksen muutosta.
   
  – Moni kysyy mahdollisuuksistaan jo etukäteen, sillä lupaprosessit kustantavat parisen tonnia neliöistä riippuen. Muistutamme silloin, että sen vanhan mökinkin tulee täyttää uudet tekniset määräykset. Energiatodistus tulee rakennusluvan liitteeksi.
   
  Kustavissa on yli 10 000 mökkiläistä ja yli 3 000 vapaa-ajan- asuntoa. Lähde uskoo, että jatkossa muutoshakemuksia voi tulla nykyistäkin enemmän.
   
  – Osaltaan se liittyy myös Kustavin alhaiseen kunnallisveroprosenttiin.

  ”Harvat mökkikiinteistöt täyttävät nykyiset tekniset määräykset”

  Kemiönsaaren kunnan tekninen johtaja Greger Lindholm kritisoi uutta lakia Arkadianmäellä tehdyksi poliittiseksi päätökseksi, joka kuulostaa kauniilta, mutta ei käytännössä muuta yksittäisen ihmisen tilannetta.
   
  – Täällähän me myönnämme poikkeamislupia, jos kiinteistö on ollut tieyhteyden päässä. Vuosittain hakemuksia tulee hyvin vähän, ehkä puolisen tusinaa.
   
  Pieni määrä selittyy Lindholmin mukaan sillä, että vain harvat mökkikiinteistöt täyttävät nykyiset tekniset määräykset.
   
  Muutostöiden tarve rakennuksiin on suuri.
   
  – Monesti ihmiset lomallaan haaveilevat mökille muutosta, mutta todellisuudessa se, muuttavatko he sinne saareen ihan oikeasti, on ihan toinen asia.
   
  Lindholm kiittelee uuden lain hyväksi puoleksi sitä, että sen myötä poikkeamislupapäätökset siirtyivät kuntien harteille.
   
  – Ely-keskuksen käsittely saattoi kestää aiemmin kahdeksan kuukautta. Nyt me teemme päätöksen parissa kuukaudessa.
   
  Myös Paraisten Sanna Simonen sanoo, että poikkeamislupakäsittelyjen siirtyminen Ely-keskuksilta kunnille on nopeuttanut käsittelyä 1–2 kuukauteen.
   
   
   

  Vastaa