Luonto

LUONTO | Jonna Lankinen |

Yhteenveto kesän sinilevistä

Sinilevät alkoivat runsastua tänä kesänä aikaisin. Loppukesän pintakukintatilanne oli kuitenkin keskimääräistä rauhallisempi.
Näin tiivistää Suomen ympäristökeskus (SYKE) kuluneen kesän sinilevätilanteen.

Suomen lounaisilla avomerialueilla oli pitkin kesää runsaasti sinilevää veteen sekoittuneena. Pitkäkestoisia pintalauttoja ei tuulisuuden takia päässyt kuitenkaan muodostumaan.

Sinilevät runsastuivat merialueilla aikaisin muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Jo kesäkuun lopulla havaittiin Suomen eteläisillä merialueilla laajalti sinilevää veteen sekoittuneena.

Myös rannikkoalueilla havaittiin tuolloin sinilevää, paikoin jopa erittäin runsaasti.

Tuulet kuitenkin pitivät huolen siitä, ettei laajoja, pitkäkestoisia sinilevien pintalauttoja päässyt muodostumaan.

Avomeren levälajike myrkyllinen
Pääosa kesän sinilevähavainnoista tehtiin Saaristomeren ja Suomenlahden rannikoilta. Avomerellä lyhytaikaisia sinilevien pintakukintoja havaittiin pääasiassa vasta heinäkuun lopulla.
SYKE:n mukaan valtalaji avomeren sinileväkukinnoissa oli maksamyrkkyä tuottava Nodularia spumigena.
Kansalaishavaintoja ennätysmäärä

Tavallisetkin ihmiset voivat nykyisin osallistua sinilevähavainnointiin Järvi-meriwikin avulla. Se on verkkopalvelu, johon kuka tahansa voi perustaa itselleen havaintopaikan ja ryhtyä seuraamaan muun muassa sinilevätilannetta, pintaveden lämpötilaa ja näkösyvyyttä.

Järvi-meriwikiin tallennettiin kesän aikana yhteensä noin tuhat levätilannehavaintoa. Se on reilusti enemmän kuin aiempina vuosina.

Kesän vilkkain kansalaishavaintoaika oli juhannusviikko, jolloin Järvi-meriwikiin tallennettiin 150 havaintoa levätilanteesta.

Puheluja asiantuntijoille

SYKE:n tiedotteen mukaan asiantuntijat saivat kesän aikana 89 leväpuhelua, joista 29 koski Itämerta ja loput sisävesiä.

Tyypillisesti kansalaisia huolestuttivat oman lähi- tai mökkivesistön mahdollinen leväkukinta sekä sen vaikutukset virkistyskäyttöön ja terveysriskit.

Tiedotusvälineitä puolestaan kiinnosti valtakunnallinen sinilevätilanne, sinilevien mahdolliset terveyshaitat sekä niiden esiintymistä ja vaihtelua selittävät tekijät.

Vastaa