PURJEHDUSSANASTO |

Dirkki

Puomin kannatin

 

YLEENSÄ = dirkki

MYÖS = Puominkannatin

JOSKUS = tirkki

RUOTSI = dirk

ENGLANTI = topping lift

VANHA MERIMIESSUOMI = tirkki

VANHA MERIMIESRUOTSI = dirk

 

Dirkki on köysi tai vaijeri, jonka toinen pää on kiinni puomin vapaassa päässä ja toinen mastossa.

Merimiessuomessa tirkki, ruotsiksi dirk, oli ”köysi, jolla jonkun puomin ulkonokka ylöshissataan”.
Hissata, ruotsiksi hissa, oli ‘kohottaa paino taljojen avulla’.

Merkitys on lähes sama kuin nykyään. Erona on vain se, että yksimastoisten purjeveneiden ainoa ”ylöshissattava” eli vinssin avulla nostettava puomi on isopurjeen puomi, ja niitä veneessä on vain yksi.

Englannin ilmaus topping lift tarkoittaa myös spinaakkeripuomin ylägaijaa eli ‘puomin ylösvetäjää’.

Vastaa