PURJEHDUSSANASTO |

Elää

Väristä, lepattaa.

 

YLEENSÄ = –

MYÖS = elää

JOSKUS = fladrata, flagata, flakata, irrota, lentää, lepattaa, levata, olla irti, pakata, väristä

RUOTSI = fladdra

ENGLANTI = to flutter, to feather

VANHA MERIMIESSUOMI = elää, liepehtiä

VANHA MERIMIESRUOTSI = lefva, levra
 
Verbiä elää käytetään purjeista ja virtauslangoista. Kun ne värisevät tai peräti lepattavat, purjetta pitää säätää tai veneen ohjauskulmaa muuttaa. Elämisen minimoiminen on tärkeää kaikille, jotka haluavat maksimoida veneensä vauhdin.
 
Purjeet ja langat värisevät enimmäkseen samoilla verbeillä, mutta jotkut purjehtijat käyttävät joitakin verbejä vain jommasta kummasta.
 
Fladrata-, flagata- ja flakata-verbejä käytetään vain purjeista. Sanat muistuttavat yleisruotsin verbejä flagga ’liputtaa, antaa lipun liehua’, flyga ’lentää, kieppua ilmassa, mennä tuulen mukana’ ja fladdra ’lepattaa, hulmuta’.
 
Jotkut sanovat, että etuliikki pakkaa, mutta takaliikki elää.
 
Verbejä, joita käytetään vain virtauslangoista, ovat irrota ja lentää. Jotkut erottavat isopurjeen ja keulapurjeen lankojen elämisen käyttämällä eri verbiä: ison langat lentää, mutta keulapurjeen langat voivat elää tai olla irti.
 
Levata näyttää hyvin suomalaiselta, mutta se lienee muunnettu ruotsin verbistä leva ’elää’, tekniikan sanastossa myös ’lepattaa, värähdellä, liikkua’.
 
Vanhojen purjelaivojen purjeet elivät tai ”liepehtivät tuulen käsissä”. Silloin purje ei vetänyt eikä pakannut.
 
Käsky pakkiin!, ruotsiksi back!, tarkoitti laivan ajamista niin, että purje saatiin painumaan pullolleen perään päin mastoa vasten. Sen jälkeen purjeet eli seilit pakkasivat, ruotsiksi backa seglen, jolloin aluksen kulku pysähtyi, alus alkoi kulkea takaperin tai alus saatiin kääntymään.
 
Samaa tarkoitti prassata pakkiin, ruotsiksi brassa på mast, på stång, back tai förkert. Prassata, ruotsiksi brassa, oli ’kääntää’. Prassata täyteen eli täyttää purjeet, ruotsiksi brassa fullt, tarkoitti raa’an kääntämistä eli prassaamista niin, että tuuli täytti siinä olevan purjeen.
 
Prassata elämään, ruotsiksi brassa lefvande tarkoitti ’purjeiden prassaamista eläväksi eli liepehtimään’. Silloin raaka prassattiin eli käännettiin vaakatasossa niin, että tuuli ei käynyt purjeeseen kummaltakaan puolelta.
 
Purjeveneen kolmikulmaista purjetta ei prassata liepehtimään, vaan purjetta elätetään. Kun kippari antaa perämiehelle käskyn Elätä isoa tai Elätä purjeita, perämies ohjaa veneen niin ylös tuuleen, että purjeesta häviää veto osittain tai kokonaan, jolloin veneen vauhti hiljenee tai pysähtyy.
 
Purjetta voidaan myös elättää löysäämällä skuuttia. Elättäminen on tarpeen mm. purjetta laskettaessa tai haluttaessa pysyä kilpailussa lähtölinjan takana.
 
Vanhaa liepehtiä-verbiä purjehtijat eivät käytä, eikä taida käyttää kukaan muukaan, sillä sitä ei ole Kielitoimiston sanakirjassa.
 
Pakkaaminen tarkoittaa purjeveneissä lähes samaa kuin purjelaivoissa, pysähtymistä tai peruuttamista, mutta niin tehdään tarkoituksella yleensä vain niissä veneissä, joissa ei ole moottoria.
 
Muissa veneissä pakkaaminen tapahtuu yleensä vahingossa. Kun kippari sanoo iso pakkaa tai genua pakkaa tai vain että pakkaa, hän ei kehota tekemään mitään, vaan kertoo havaintonsa. Silloin hän tarkoittaa, että tuuli pakkaa tiettyyn purjeeseen tai kaikkiin purjeisiin ja hidastaa veneen vauhtia tai pysäyttää sen kokonaan.
 
Kun purjeiden säätäjä tai perämies kuulee pakkaa-havainnon, hän tietää, että hänen tulee ryhtyä työhön ellei tuuli satu korjaamaan tilannetta. joskus kippari voi haluta ison pakkaavan, jotta purjeen teho vähenee. Silloin hän sanoo esim. anna ison pakata.

Vastaa