PURJEHDUSSANASTO |

Foili

Keulaharusta peittävä listamainen putki, johon keulapurje kiinnitetään; harusprofiili.
 
YLEENSÄ = –

MYÖS = foili, profiili

JOSKUS = furlex, förstaakin liikkiura, harusprofiili, keulaprofiili, keulaprofiilin tanko

RUOTSI = förstagsprofil

ENGLANTI = foil

VANHA MERIMIESSUOMI = –

VANHA MERIMIESRUOTSI = –

 

Foili ei ollut alkujaan putki, vaan keulaharukseen liittyvä kisko, jonka ilmanvastus oli nykyisenlaista putkea suurempi.

Jotta putken ilmanvastus olisi mahdollisimman pieni, putki ei ole pyöreä, vaan soikea. Siksi se muistuttaa listaa tai siipeä.

Putken sisäpinnassa on liikkiura, johon pujotetaan keulapurjeen etuliikki eli etureuna. Etuliikki on köysiliikki, mikä tarkoittaa, että etuliikin sisällä kulkee ohut köysi, vaijeri tai muu vahvike pujottamisen helpottamiseksi.

Joissakin foileissa on kaksi liikkiuraa. Urien ansiosta purje on helppo vaihtaa, sillä toiseen uraan voidaan nostaa purje ennen kuin toinen lasketaan, jolloin keulapurje vetää koko ajan.

Rullagenua rullautuu foilin ympäri. Rullagenua pujotetaan liikkiuraan yleensä vain kerran kesässä, purjehduskauden alkaessa. Purjeen kokoa säädetään purjehduksen aikana rullaamalla purjetta foilin ympäri tarpeellinen määrä. Rullaaminen tehdään rullalaitteella, joka sijaitsee foilin tyvessä ja kiinnittyy keulakanteen tai on siihen upotettuna.

Foili-sana on tullut suomeen todennäköisesti englannin substantiivista airfoil, joka viittaa pieneen ilmanvastukseen tai lentokoneen ilmanohjaimiin. Foil on saattanut olla alkujaan tuotemerkki, kuten furlex, jota moni purjehtija käyttää puhuessaan kaikista foileista niiden valmistajasta riippumatta.

Foilisanaa käytetään myös yleisnimityksenä eville eli peräsimelle ja kölille. Tämäkin foili-sana tulee englannista: englannin substantiivi hydrofoil on ’kantosiipialus’ ja ’siivenkaltainen vedenohjain’, jolla saadaan vene nostamaan runkonsa tai osa siitä veden pinnan yläpuolelle.

Purjehtijat käyttävät foilista yleensä sanaa foili tai profiili. Sanaa harusprofiili ei käytä juuri kukaan. Se johtunee siitä, että sana on vaikeasti ymmärrettävä ja pitkä. Sana kuitenkin kuvaa foilia hyvin, sillä harusprofiili profiloi keulaharusta eli muuttaa hieman sen ääriviivoja tekemällä keulaharuksesta jykevämmän näköisen.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan profiili on mm. ’ääriviivat, siluetti’, rakennusalan ja tekniikan ilmauksena ’muotolistan, -teräksen tai -levyn poikkileikkauksena näkyvä pinnan muotoilu (uurteet, kohoumat tms.); myös näin muotoillusta listasta, tangosta tai levystä, esim. u-profiili, alumiiniprofiili.’

Sanaa foili ei yleissuomessa ole. Jotkut käyttävät foilista sanaa keulaprofiili, joka on yhdistelmä sanoista harusprofiili ja keulaharus. Sanan käyttäjä saattaa ajatella, että keulaprofiili profiloi koko keulaa eikä pelkästään keulaharusta – kuten laajasti ajateltuna onkin.

Todennäköisesti sanat keulaprofiili ja sen pidennetty muoto keulaprofiilin tanko kertovat kuitenkin siitä, että kun puhuja ei ymmärrä sanan merkitystä kunnolla, hänellä on taipumus ennemmin pidentää ja mutkistaa sanaa kuin lyhentää ja yksinkertaistaa sitä.

Vastaa