PURJEHDUSSANASTO |

Heittoliina

Kevyt köysi, joka on helppo heittää.

 

YLEENSÄ = heittoliina

MYÖS = kastliina

JOSKUS = heittoköysi

RUOTSI = kastlina, kasttåg

ENGLANTI = heaving line, throwing line

VANHA MERIMIESSUOMI = kastitouvi

VANHA MERIMIESRUOTSI = gast-tåg
 

Heittoliinaa kutsutaan liinaksi, vaikka se ei ole muiden liinojen tapaan litteää, vaan pyöreäksi punottua köyttä. Se on kevyt, kelluva ja kestävä.

Liinan toisessa päässä on heittämisen helpottamiseksi tavallisesti kelluva paino, joskus pelastusrengas. Liinaa säilytetään siististi pussissa tai vyyhdissä, jotta se on otettavissa nopeasti käyttöön.

Heittoliinaa käytetään heittämällä se toiselle ihmiselle veteen, rantaan tai toiseen veneeseen. Kun se heitetään veden varaan joutuneelle, sitä käytetään pelastusköytenä. Ihminen vedetään liinalla veneen tai laiturin luo ja nostetaan ylös.

Pelastusköytenä käytettävän heittoliinan toinen pää on tukevasti kiinni kädessä tai veneessä. Rannalla olijalle heittoliina heitetään, jotta hän voi auttaa venettä rantautumisessa.

Liina voidaan heittää myös toiseen veneeseen, jos sitä on ryhdyttävä hinaamaan. Kiinnitys- ja hinausköydet ovat yleensä painavia ja siksi hankalia heittää, minkä vuoksi ne heitetään heittoliinan avulla.

Heittoliinan etuna on myös se, että sen ansiosta lähestyvän veneen ei tarvitse mennä hinattavan veneen lähelle. Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun hinattava vene on karilla tai on pelättävissä, että vedessä on esim. köysiä tai purjeita, joihin lähestyvä vene voisi sotkeutua.

Heittoliinan toiseen päähän sidotaan varsinainen köysi eli kiinnitys- tai hinausköysi, jonka rannalla tai toisessa veneessä olija saa vedetyksi itselleen heittoliinan avulla.

Sana liina tulee ruotsin sanasta lina ’nuora, köysi, punos’. Kastiliinan alkuosaan kast on kaksi alkuperävaihtoehtoa. Todennäköisin on ruotsin verbi kasta, ’heittää, singota, nakata, viskata, paiskata’. Toinen vaihtoehto on vanhan merimiessuomen miehistöä tarkoittava sana kastit, miehet, väki, ruotsiksi gastar.

Kastitouvi, ruotsiksi gast-tåg, oli ”köysi, jonka vihdille pantu pää nakataan aluksen kylkeen tulevalle veneelle, siinä olevan väen siitä kiini-pitäkseen”. Vihdille eli vyyhdelle pantu pää heitettiin siis väelle eli miehistölle eli kastitouvi heitettiin kasteille, kun se nykyään heitetään veden varaan joutuneelle tai rannalla olijalle.

Kast-sanan voi ajatella näkyvän myös englannin verbissä to cast off, ’päästää köydestä, kuten kiinnitysköydestä’. Heittoliina on englanniksi kuitenkin heaving line. Verbi to heave on mm. ’kiskoa, vetää, heittää, nostaa, nousta’.

Vastaa