PURJEHDUSSANASTO |

Jockey-puomi

Spinaakkeriskuutin tukipuomi.
 
 
YLEENSÄ = –
 
MYÖS = jockey-puomi
 
JOSKUS = jenkkipuomi, jockeyboy, jockeypole, jokkeri
 
RUOTSI = jockey bom
 
ENGLANTI = jockey pole, reaching strut
 
VANHA MERIMIESSUOMI = –
 
VANHA MERIMIESRUOTSI = –
 
 
Jockey-puomi on veneen puomeista pienin. Se on yhdenlainen tukipuomi eli spiirapuomi eikä ole veneissä kovin yleinen.
 
Jockey-puomin tehtävä on pitää spinaakkerin tuulenpuolen skuutti irti suojakaiteen tolpista ja vanteista. Kun spinaakkerilla leikataan tuuleen eli noustaan tuuleen tai ajetaan lähelle sivutuulta, spinaakkeripuomin pää osoittaa kohti keulaa, jolloin tuulenpuolen skuutti painaisi vantteja ja suojakaiteen tolppia ilman jockey-puomia.
 
Jockey-puomin toinen tehtävä on synnyttää kulma tuulenpuolen skuuttiin, jolloin skuutin kiristäminen helpottuu. Jos köysi osoittaa suoraan eteenpäin, kiristäminen ei siirrä puomia taaksepäin vaan vain venyttää köyttä.
 
Englannin sana jockey on substantiivina ‘kuljettaja, ohjaaja’ ja verbinä ‘ajaa, ohjata’. Pole on ‘tanko, keppi, sauva, seiväs, mastonhuippu’. Vaikka jockey-sanan kirjoitusasu on englannin mukainen, suomenkieliset purjehtijat lausuvat sanan suomalaisittain [jokki] tai [jokkey].
 
Jokkeri on suomalaiseen puheeseen mukautunut lempinimi, vaikka amerikanenglannin sana joker tarkoittaakin ‘käymälän venttiiliä’.
 
Jockey-puomista voisi käyttää nimeä tukitanko, jolloin se erottuisi sitä hieman isommasta tukipuomista eli spiirapuomista, mutta jockey-puomi on jo niin vakiintunut purjehtijoiden kieleen, että sanaa ei enää käy kääntäminen.
 
Englanninkieliset purjehtijat käyttävät jockey polesta myös nimitystä reaching strut, vapaasti suomennettuna ‘kurotustuki’; verbi to reach tarkoittaa mm. ‘kurottaa, ulottaa’ ja substantiivi strut on ‘tuki’. Verbi to reach tarkoittaa ‘ajaa sivutuuleen tai sivu- myötäiseen’. Koska jockey-puomia käytetään spinaakkerin kanssa, sitä käytetään sivutuuleen tai sivumyötäiseen purjehdittaessa.

Vastaa