PURJEHDUSSANASTO | Sirke Lohtaja-Ahonen, teksti // Ante Johansson, piirros |

Liina

1. Köysi, jota käytetään erityistarkoituksiin.
2. Hihna, jota käytetään nostamiseen ja laskemiseen.

 

YLEENSÄ liina

JOSKUS ankkuriliina, fongliina, heittoliina, kastliina, lippuliina, litsliina, nostoliina

RUOTSI lina

ENGLANTI line

VANHA MERIMIESSUOMI liina

VANHA MERIMIESRUOTSI lingods

 

Liinan ulkomuoto eroaa köydestä, sillä liina on lähes aina litteä, kun taas köysi on pyöreä. Kun liinaa käytetään erityistarkoituksiin, se on köyden tapaan pyöreä.

Veneen liput nostetaan lippuliinalla, jota sanotaan myös lippufalliksi ja lippunaruksi. Fongliina on turvaköysi, jolla purjehtija kiinnittyy turvavaljaistaan kannella kulkevaan litteään elämänlankaan.

Litsliina taas on sama kuin seisinki, ’reivauksessa käytettävä lyhyt sidontaköysi’.

Myös heittoliina eli kastliina on yleensä pyöreä. Se heitetään mm. veden varaan joutuneelle. Heittoliina vyyhdetään kuten muutkin pyöreät köydet, mutta muut liinat eli litteät liinat kelataan liinakelaan, jossa ne myös säilytetään.

Nostamiseen ja laskemiseen käytettävä liina on litteä, jolloin se mielletään hihnaksi eikä köydeksi. Tällaista liinaa käytetään  painavien asioiden liikutteluun, minkä vuoksi liina on järeä. Yksi tällainen liina on nostoliina, jota käytetään satamissa laivojen lastaamiseen.

Ankkuriliinaa taas käytetään ankkurin laskemiseen ja nostamiseen. Sanan vakiintumista purjehdussuomeen on edistänyt ruotsalainen tuotemerkki Ankarolina, jonka ankkuriin kiinnitettävä köysi on litteä ja valkoinen. Liina-sana tulee purjehdussuomeen vanhasta merimiessuomesta.

Purjelaivojen liinat poikkesivat köysistä siinä, että ne olivat köyttä ohuempia ja väriltään valkoisia. Liinat oli tehty ”hienoista valkoisista kaarneista” eli langoista; ruotsin garn on ’lanka’. Kaikki liinat olivat alle 18 langan köytöksiä. Jos köytös oli vähintään 18 langan paksuinen, sitä kutsuttiin köydeksi. Laivoissa oli erilaisia liinoja, kuten loki- ja luotiliinoja, jotka nykyveneissä on korvattu teknisin apuvälinein.

Liina kuulosti kaikilla merten kielillä samalta: ruotsiksi ja tanskaksi se oli lingods, hollanniksi lijn, italiaksi ligne, saksaksi leine ja lien, venäjäksi lin ja englanniksi line. Liina ja sen erikieliset vastineet saattavat olla sukua ’pellavaa’ tarkoittavaan sanaan, joka on ruotsiksi lin ja englanniksi linen.

Purjehdusruotsissa ei käytetä enää vanhaa sanaa lingods, vaan vain sanan loppua gods, joka tarkoittaa mm. ’tavaraa’. Purjehdusenglannissa käytetään vanhaa sanaa line, joka on ’nuora, köysi’.

Englanninenglannissa sanalla line kutsutaan ’pientä köyttä’, kun taas ’suuri köysi’ on rope. Amerikanenglannissa käytetään sanaa rope tarkoittamaan köyttä yleisesti, mutta kun köyden käyttötarkoitusta tarkennetaan, käytetään sanaa line köyden koosta riippumatta.

Englanninenglannissa sanojen line ja rope merkityserot ovat hämärtymässä, ja line-sanaa on alettu käyttää amerikanenglannin mallin mukaisesti.

Vastaa