PURJEHDUSSANASTO | Sirke Lohtaja-Ahonen, teksti // Ante Johansson, piirros |

Nostin, falli

Köysi, jolla veneen purje nostetaan.

 

YLEENSÄ falli
MYÖS nostin
RUOTSI fall
ENGLANTI halyard, halliard
VANHA MERIMIESSUOMI falli, valli
VANHA MERIMIESRUOTSI fall

 

Kaikki purjeet nostetaan nostimilla, myös rullapurje. Se tosin nostetaan nostimella vain kerran, purjehduskauden alkaessa, minkä jälkeen se on koko ajan ylhäällä, mutta ei välttämättä käytössä, vaan rullalla.

Maallikolle nostin tarkoittaa ’mitä tahansa nostamisvälinettä tai -laitetta’, mutta purjehtijalle nostin tarkoittaa vain yhtä asiaa, ’purjeen nostinköyttä’. Suurin osa purjehtijoista käyttää sanaa falli ja vain pieni osa sanaa nostin. Silti purjehtija nostaa ison taikka ottaa fallin tai kiskoo fallista.

Purjeen nostamiseen tarvitaan myös falliploki, josta käytetään myös nimeä nostinploki ja fallipylpyrä. Nostin kulkee sen ja maston tyvessä olevien plokien kautta avotilaan, josta se viedään vinssille purjeen nostamista varten.

Jotkut kutsuvat näitä kaikkia plokeja falliplokeiksi, jotkut vain mastonhuipussa sijaitsevaa plokia. Sanasta falli ei ole johdettu verbiä kuten sanasta skuutti on johdettu verbi skuutata. Verbi fallata ei liity purjeiden nostamiseen, vaan se tarkoittaa ’laskea kurssia alemmas tuuleen’.

Falli oli jo entisaikojen merimiesten käytössä samassa merkityksessä kuin nykyään. Falleja nimitettiin sen purjeen mukaan, johon ne kuuluivat, kuten nytkin. Purjeveneessä on esim. fokkafalli tai fokan falli, ison falli ja spinnufalli.

Purjelaivan falli oli kiinni raa’assa, ei purjeessa. Falli oli ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi fall, tanskaksi fald, hollanniksi val, portugaliksi ja espanjaksi driza, italiaksi drisse ja englanniksi halliard.

Kaikki merimiesten fallisanat eivät viitanneet nostinköyteen, vaan osa tarkoitti ’köyttä, josta ihminen piti kiinni laivassa tai laivan ja laiturin välillä liikkuessaan’. Fallitouvin voisi kuvitella olevan nostinköysi, koska fall oli ’nostin’ ja touvi ’paksu köysi’. Fallitouvi ei kuitenkaan tarkoittanut ’nostinköyttä’, vaan oli yleisnimi erilaisille köysille, joista merimies piti kiinni alaspäin kiivetessään.

Myös fallreepi eli vallreepi, ruotsiksi fallrep, kuulostaa harhaanjohtavasti nostinköydeltä. Fallreepi tarkoitti kuitenkin ’köysitikkaita’, jotka roikkuivat aluksen keskilaidan styyrpuurin puolelta. Niitä pitkin kulkivat alukseen ja sieltä pois ainoastaan ”päälliköt, vaimoihmiset ja korkiampi herrasväki”.

Tikkaiden portaat oli tehty laudoista, joita köydet yhdistivät. Portaita sanottiin fallreepitrapuiksi. Tikkaat saattoivat liittyä nostimiin sillä tavoin, että niiden köydet ovat mahdollisesti olleet vanhoja falleja, mutta sana fall liittyi todennäköisesti kuitenkin laskeutumiseen.

Verbi falla oli vanhassa merimiesruotsissa ’laskea kurssia’ ja on nykyisessä yleisruotsissa mm. ’laskea, laskeutua’. Laskeutuminen näkyy vanhan merimiesruotsin sanassa falltåg, joka oli suomeksi fallitouvi ja alasmenoköysi.

Fallreepistä uudempi versio on lankonki, ’maihinmenosilta’. Se kiinnitettiin fallreepin tapaan styyrpuurin puolelle. Nykyään se laitetaan suojanpuolelle silloin, kun sitä ylipäätään enää käytetään.

Englannin sana halyard juontuu kahteen sanaan to haul, ’vetää, kiskoa’ sekä yard, ’raaka, puomi’. Sana halyard tulee todennäköisesti vanhojen purjelaivojen englanninkielisestä sanasta halliard. Toisen teorian mukaan sana halyard syntyi, kun nostimella nostettiin maissa raskaita puomeja.

Yleisenglannin verbi to fall on mm. ’pudota, tulla alas’, mutta purjehdussana fall on ’kahden plokin ja niiden läpi kulkevan köyden muodostamassa taljassa se köysi, josta vedetään’ eli jonkinlainen nostin.

Myös yleisruotsin verbi falla tarkoittaa mm. ’liikkua korkealta tasolta matalalle’.

Vastaa