PURJEHDUSSANASTO | Sirke Lohtaja-Ahonen, teksti // Ante Johansson, piirros |

Peräkansi

Veneen perän lähes vaakasuora ulkopinta, joka sijaitsee maston peräpuolella.

 

YLEENSÄ peräkansi
MYÖS ahteritäkki
JOSKUS ahtertäkki
RUOT SI akterdäck
ENGLANTI aft deck, stern deck

 

Peräkannet ovat purjeveneissä pienentyneet lähes olemattomiin, koska avotila täyttää nykyään lähes koko perän ja koska perähyttien korkeus on kasvanut. Ne, jotka peräkannesta vielä puhuvat, käyttävät siitä sanaa peräkansi tai ahteritäkki.

Ahteri tarkoittaa ’perää’ ja täkki ’kantta’. Joskus peräkansi on korotettu niin, että se on esim. askelman verran muuta kantta korkeammalla. Jos se samalla muodostaa perähytin katon, korotettua peräkantta kutsutaan puuppikanneksi.

Kauppalaivoissa puppa tarkoittaa ’peräkoroketta’. Sanat tulevat englannin ilmaisusta poop deck. Sana poop taas tulee latinan sanasta puppis, joka tarkoitti ’laivan perää’. Englannin sana poop on alkanut liittyä myös ihmisen perään ja tarkoittaa lasten kielellä ’kakkaa’, joten sana on kaksimerkityksinen.

Vanhassa merimiessuomessa oli kymmeniä veneen perään liittyviä nimityksiä, mutta yksikään niistä ei tarkoita peräkantta.
Lähin ilmaisu on perempänä kuin poikkialusta eli aluksen keskusta perempänä, ruotsiksi akterligare än tvärs. Ilmausta käytettiin esineestä, joka sijaitsi veneen poikittaislinjan takana eli nykypurjehtijan kielellä peräkannella.

Peräteljo eli peräistuin, ruotsiksi aktersitsen tarkoitti kahta asiaa: veneen taimmaista istuinta ja koko sellaisen veneen taimmaisen airon takana olevaa osaa, jossa oli laudat istumista varten. Laivoissa peräteljoa ei nähtävästi ollut.

Vastaa