PURJEHDUSSANASTO | Sirke Lohtaja-Ahonen, teksti // Ante Johansson, piirros |

Pinna

Varsi, josta venettä ohjataan; ohjausvarsi, peräsinvarsi.

 

YLEENSÄ pinna
JOSKUS keppi, ohjaus, peräsin, peräsinpinna, peräsinvarsi, puikko, ruori, styyrpinna, tikku
RUOTSI rorkult, pinne
ENGLANTI tiller
VANHA MERIMIESUOMI ruoripinna
VANHA MERIMIESRUOTSI rorpinne

 

Osaa veneistä ei ohjata ohjauspyörällä, vaan ohjausvarrella eli pinnalla. Pinna on yhteydessä vedessä olevaan peräsinlapaan. Peräsinlapa kääntyy, kun pinna kääntyy. Pinnaveneen eli pinnalla ohjattavan veneen ohjausta voidaan helpottaa pidentämällä pinnaa jatkopinnalla eli jatkokappaleella.

Veneen varusteisiin kuuluu myös varapinna, joka otetaan käyttöön, jos varsinainen pinna katkeaa tai jos peräsinlapa ei tottele ruoriohjausta. Varapinna on usein metalliputki.
Pinna-sanan merkitys suomenkieliselle purjehtijalle on yksiselitteinen: se tarkoittaa ’ohjausvartta’. Samoin oli vanhoissa purjelaivoissa: ruoripinna, ruotsiksi rorpinne, oli ’ruorin päässä olevaan reikään kiinnitetty puinen tai rautainen kanki, jolla ruoria käänneltiin’.

Sana ruarpinna esiintyi myös Volter Kilven 1900-luvun alussa kirjoittamissa kirjoissa, joiden tapahtumat sijoittuivat Kustaviin. Kirjoissa ruarpinnasta käytettiin myös sanaa helvari.
Kielitoimiston sanakirja sanoo peräsinvarren olevan ’tanko, josta peräsintä liikutellaan’. Tämän määritelmän mukaan peräsin tarkoittaa ’peräsinlapaa’, mutta peräsin tarkoittaa myös ’ruoria eli ohjauspyörää’ ja ’ohjaimia’, kuten ilmaisussa olla peräsimessä, ’johtaa jotakin, esim. valtiota tai yritystä’.

Peräsin tarkoittaa ’ohjaimia’ myös kipparin kehotuksessa Mene peräsimeen, joka tarkoittaa samaa kuin Ota ohjaus tai Ota pinna. Pinnassa oleva purjehtija on perämies, pinnamies tai pinnaaja. Kun hän ohjaa venettä, hän pinnaa.

Vastaa