PURJEHDUSSANASTO | Sirke Lohtaja-Ahonen, teksti // Ante Johansson, piirros |

Puomi

Vaakasuora tanko, johon purjeen alaliikki kiinnittyy.

 

YLEENSÄ puomi
JOSKUS ison puomi, pummi, spinnupuomi
RUOTSI bom
ENGLANTI boom
VANHA MERIMIESSUOMI puomi
VANHA MERIMIESRUOTSI bom

 

Veneen suurin puomi on isopurjeen puomi. Se tukee isopurjeen puomiliikkiä eli purjeen alareunaa ja on hieman puomiliikkiä pidempi. Puomin toinen pää kiinnittyy mastoon nivelellä, jota sanotaan puominiveleksi tai puomihelaksi. Toisessa päässä on puominpäähela.

Puomissa on useita muitakin heloja, joita kutsutaan niiden käyttötarkoituksen mukaan mm. kikki-, levankija dirkkiheloiksi.

Isopurje kiinnittyy puomiin puomiliikin koko pituudelta tai vain puomiliikin kummastakin päästä, jolloin purje on lentävä. Kun puomiliikki kiinnittyy puomiin kokonaan, puomiliikki on yleensä köysiliikki, mikä tarkoittaa, että puomiliikin sisällä on köysi.

Köysiliikki pujotetaan liikkiuraan. Kun purje on lentävä, skuuttikulma kiinnitetään yleensä yhdellä vaunulla, pienellä pyörällisellä kelkalla.
Puomiliikkiä säädetään puomiliikin kiristimellä, josta käytetään myös nimeä outhaul; englannin verbi to haul on mm. ‘vetää’. Outhaul lausutaan englannin mukaan suomalaisittain [authool]. Outhaul on köysi, joka kulkee puomin sisällä ja tulee ulos puomin päästä ja kiinnittyy siinä isopurjeen skuuttikulmaan.

Outhaulia kiristämällä skuuttikulma liikkuu kohti puomin päätä, jolloin purjeen alaosa latistuu. Silloin koko purje latistuu eli sen pussikkuus pienenee. Pussikkuudesta on etua vain kevyellä tuulella, minkä vuoksi puomiliikkiä kiristetään tuulen noustessa. Kippari kehottaa ryhtymään toimeen sanomalla Kiristä puomiliikkiä, Kiristä outhaulia tai Latista isoa.

Isopurjeen lisäksi veneessä on muitakin puomeja. Niitä käytetään keulapurjeissa ja spinaakkerissa ja joskus genaakkerissa. Ne ovat suurimmasta pienimpään spinaakkeripuomi, spiirapuomi ja jockey-puomi. Kaikki muut kiinnittyvät mastoon paitsi genaakkeripuomi, joka kiinnittyy keulaan.

Suomenkieliset purjehtijat käyttävät kaikista puomeista sanaa puomi, kun taas englanninkieliset käyttävät neljää eri sanaa puomin koon ja käytön mukaan, boom, pole, strut ja stick. Boom on puomeista suurin. Strut on myös ‘tuki’ ja stick ‘keppi, tikku’.

Puomilla on merenkulun ilmaisuna kaksi merkitystä: se on paitsi ’veneen osa’, myös ’veteen laitettava apuväline’, jota käytetään esim. estämään veteen valuneen öljyn leviäminen.

Myös ruotsin sanalla bom oli kaksi merkitystä vanhassa merimiessuomessa:
‘puomi’ ja ‘salpa, joka kiinnittyi kallioon tai merenpohjaan ja suljettiin tarvittaessa, jolloin se esti laivojen pääsyn satamaan’. Laivan puomi sijaitsi veneen perässä.

Puomin toinen pää, johon skuutit eli jalukset kiinnitettiin, kulki peräpartaan yli. Raakoja alettiin myöhemmin kutsua brassipuomeiksi. Brassit olivat raakaan kiinnitettyjä köysiä, joilla raakaa käännettiin.

Vastaa