PURJEHDUSSANASTO | Sirke Lohtaja-Ahonen, teksti // Ante Johansson, piirros |

Spiirapuomi

Keulapurjeiden tukipuomi.

 

YLEENSÄ spiira
MYÖS spiirapuomi
JOSKUS peterinpuomi, piira
RUOTSI spirbom
ENGLANTI jib stick, whisker pole, sprit
VANHA MS –
VANHA MR –

Spiirapuomi eli spiira on yleensä ohuehko ja sitä käytetään kevyellä myötätuulella. Spiiran tehtävänä on työntää keulapurjeen skuuttikulmaa ulospäin.

Kun keulapurje spiirataan eli tuetaan, se ei pääse pakenemaan isopurjeen taakse, kuten se helposti myötätuulella tekee, vaan keulapurjeen koko purjepinta-ala saadaan käyttöön. Isot keulapurjeet voi tukea spiirapuomin sijaan spinaakkeripuomilla.

Spiiran toinen pää kiinnitetään yleensä mastoon ja toinen skuuttiin tai skuuttikulmaan. Kun vene spiiraa niin, että sen keulapurje on tuettu spiirapuomilla isopurjeen vastakkaiselle puolelle, se ‘ajaa virsikirjaa’.

Optimistijollan spiirapuomi on toisenlainen. Se tukee jollan ainoaa purjetta, nelikulmaista spriipurjetta, ja kulkee maston puolivälistä purjeen ylätakakulmaan.
Spiira-sanan alkuperä on vanhassa merimiessuomessa. Piira, ruotsiksi spira, oli ‘hoikanlainen, siro, pitkä kuusinen tai mäntyinen hirsipuu’.

Piiroja käytettiin moniin tarkoituksiin: niistä tehtiin laivan pienimmät mastot ja tangot, minkä lisäksi niitä käytettiin ”varavärkkinä milloin mihinkin tarpeeseen”, mm. varamastoina ja -tankoina. Ruotsin verbi spira tarkoittaa mm. ‘pistää esiin, kurottaa’.

Fokan tukipuomi on purjehdussuomessa peterinpuomi, joka pitää fokkaa ulkona avotuulella. Peterinpuomi kiinnittyy spiirasta poiketen kanteen, mikä tekee siitä tukevan.

Peterinpuomia kutsutaan myös nimillä peterpuomi, petterpuomi, petterinpuomi, peterpummi ja petterpummi. Peterinpuomi on veneissä melko harvinainen.

Vastaa